Teenused

  • Palkmajad käsitöö palgist
  • Rookatused, kimmkatused, puitkatused, mätaskatused
  • Üldehitus "võtmed kätte"
  • Majade soojustaminine, remont ja hooldustööd
  • Elamute, saunade, suvilate ja abihoonete ehitus